Cena a podmínky

Psychoterapeutické konzultace (osobně nebo online)

 • Individuální konzultace trvá 50 nebo 80 minut.
 • Párová konzultace trvá 80 minut.
 • Obvyklá frekvence terapeutických setkávání je 1x týdně nebo 1x za 14 dní, nicméně je možné ji upravit podle Vašich potřeb.
 • V rámci úvodních 1 až 3 konzultací vždy probereme Vaše stěžejní téma(ta) a očekávání, abychom zjistili, zda se jedná o něco, s čím jsem schopná Vám pomoci, a dohodli se na podmínkách vzájemné spolupráce.
 • Kromě konzultací v terapeutovně nabízím i terapeutické procházky v přírodě, případně online konzultace na platformě Google Meet.

Cena, platba a storno podmínky

 • Cena za konzultaci
  • individuální terapie 50 min: 1400 Kč, 80 min: 2200 Kč
  • párová terapie 80 min: 2400 Kč
  • jednorázové/krátkodobé poradenství 50 min: 1500 Kč
 • Konzultace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • Preferuji bezhotovostní platbu, a to buď předem bankovním převodem na účet 4934334002/5500 nebo bezprostředně po skončení osobní konzultace prostřednictvím QR kódu.
 • Storno podmínky: Objednanou konzultaci lze bezplatně zrušit do 48 hodin před jejím začátkem. Poté po Vás budu požadovat její plnou úhradu.
 • V případě, že konzultaci budu z vážného důvodu nucena zrušit já, navrhnu Vám její přeplánování.
 • Při své terapeutické práci se řídím Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT).
 • Pokud se vzájemně nedomluvíme na sdílení s třetí stranou, tak veškeré informace udržuji v naprosté důvěrnosti. Výjimkou může být důvodné přesvědčení o tom, že je v ohrožení život Váš nebo někoho dalšího. Pokud by to situace jen trochu umožňovala, byl by takový postup s Vámi předem prodiskutován.
 • Moje terapeutická práce je pravidelně supervidována zkušeným terapeutem akreditovaným EAGT. Při supervizi je klient vždy anonymizován.
 • Vážím si rozmanitosti a nediskriminuji na základě rasy, barvy pleti, věku, zdravotního omezení, pohlavní identity, sexuální orientace či preference, partnerského/rodinného stavu, národnosti, náboženství ani politického přesvědčení.