Individuální a párová terapie pro dospělé klienty

Krátkodobé psychologické poradenství v oblasti výchovy a osobního rozvoje

Na čem spolu můžeme pracovat?

 • problémy ve vztazích, rodině nebo rodičovství
 • potíže s přizpůsobením se nové životní situaci nebo roli
 • (opakovaný) akutní nebo dlouhodobý stres
 • vysoká citlivost/hypersenzitivita (HSP)/nadměrná vzrušivost nervové soustavy (overexcitability)
 • podrážděnost a vztek
 • stavy napětí, úzkosti a strachu
 • pocity nízkého sebevědomí, zbytečnosti a celkové nespokojenosti se sebou a/nebo životem
 • jakákoli ztráta včetně ztráty výkonnosti, motivace a smyslu života
 • zármutek a smutek
 • nerovnováha mezi pracovním a soukromým životem
 • sociální izolace

Způsoby práce

Terapeuticky vycházím zejména z principů

 • gestalt terapie
 • vývojového modelu podle Margaret Mahlerové
 • teorie attachmentu podle Johna Bowlbyho
 • všímavosti
 • vizualizace a imaginace
 • nejrůznějších relaxačních technik
 • práce s tělem

a vybírám z nich podle vašich aktuálních potřeb.

Terapie probíhá za klientova a terapeutova společného úsilí. Dohromady tak vytváříme jakési „pole“, v němž se mohou začít odrážet významná témata vašeho života. Mým úkolem není dávat vám rady, ale pomáhat vám prozkoumávat vaše prožitky, emoce, obvyklé vzorce myšlení a chování, rozvíjet sebeuvědomění a hledat vaše silné stránky a zdroje. Z těch pak můžete čerpat, posílit své sebevědomí i šanci najít vlastní řešení. Toho je však možné dosáhnout pouze za těch správných podmínek – za pocitu důvěry, bezpečí a přijetí čehokoli, co se během našeho společného spolubytí objeví. Mým cílem je poskytnout vám v terapii právě takové podmínky.